Gao Taiyu

Recent works of Gao Taiyu are A Seven-Faced Man, Rise of the Legend, Crying Out In Love, A Round Trip to Love, A Round Trip to Love Part 2. Gao Taiyu IMDB Id is nm7243086 and TMDB Id is 1624254.

Gao Taiyu Info

Sex:
IMDB Id: nm7243086
TMDB Id: 1624254
Birth Place: Shandong, China
Birth date: 1991-07-12

Gao Taiyu Awards:

Gao Taiyu Biography

Gao Taiyu Movie/Series List

A Seven-Faced Man

 • TMDB Id: 75682
 • TMDB Rating: 6.5
 • Year: 2017
 • Geners: Comedy, Drama, Mystery
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Zhang Xiao Qian, Zhang Yi Shan, Elvira Cai, Fan Meng, Gao Tai Yu, Zhang Yishan

Rise of the Legend

 • TMDB Id: 294993
 • TMDB Rating: 6.1
 • Year: 2014
 • Geners: Action, Drama
 • Directors: Roy Chow Hin-Yeung
 • Writers: Christine To

Actors : Gao Taiyu, Sammo Hung, Tony Leung Ka-Fai, John Zhang Jin, Qin Jun-Jie, AngelaBaby, Eddie Peng

Crying Out In Love

 • TMDB Id: 432278
 • TMDB Rating: 6.0
 • Year: 2016
 • Geners: Romance
 • Directors: Kwak Jae-yong
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Zhang Huiwen, Li Qinqin, Oho Ou, Gao Tai-Yu, 欧豪, Gao Tai Yu

A Round Trip to Love

 • TMDB Id: 441846
 • TMDB Rating: 5.9
 • Year: 2016
 • Geners: Drama, Action, Romance
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Gao Tai-Yu, Huang Jingxiang, Yi Shuai, Xiang Hao, Gao Tai Yu, Gao Taiyu

A Round Trip to Love Part 2

 • TMDB Id: 441900
 • TMDB Rating: 4.7
 • Year: 2016
 • Geners: Action, Drama, Romance
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Gao Tai-Yu, Huang Jingxiang, Yi Shuai, Xiang Hao, Gao Tai Yu, Gao Taiyu

Return the World to You

 • TMDB Id: 91931
 • TMDB Rating: 0.0
 • Year: 2019
 • Geners: Drama, Mystery, Crime, Family
 • Directors:
 • Writers: Jeffrey Chiang

Actors : Gao Taiyu, Wang Dong, Ge Wang, Kurt Huang, Yang Shuo, Zhao Ying-zi, Guli Nazha

Emperors & Me

 • TMDB Id: 86078
 • TMDB Rating:
 • Year: 2019
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Gao Taiyu

小情人

 • TMDB Id: 91550
 • TMDB Rating:
 • Year: 2021
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Gao Taiyu, Gao Taiyu, Niu Jun Feng